หมวดทั่วไป หมวดธุรกิจและการเงิน หมวดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต หมวดการศึกษา หมวดบันเทิง หมวดศิลปะ หมวดสุขภาพ หมวดข่าวและสื่อสาร หมวดช้อปปิ้ง หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดองค์กรและสังคม หมวดหนังสือ หมวดสันทนาการ หมวดท่องเที่ยว หมวดสัตว์เลี้ยง
ไทยเมล์โฮม ข่าววันนี้ เว็บบอร์ด มายเว็บบอร์ด แชท อีการ์ด แฟนคลับ
ไทยเมล์ ฟรีอีเมล์ของคนไทยวันนี้ : หน้าความช่วยเหลือหลัก สมัครสมาชิกไทยเมล์
การใช้งานอีเมล์ ในไทยเมล์

การใช้งานตู้จดหมาย

การจัดการตู้จดหมาย

การอ่านจดหมาย

การเขียนและส่งจดหมาย

การแนบไฟล์ไปกับจดหมาย

การใช้งานตู้จดหมาย
ตู้จดหมายของไทยเมล์แบ่งออกเป็น 4 ตู้ได้แก่
 • ตู้จดหมายเข้า เก็บจดหมายทั้งหมด ที่ส่งเข้ามาถึงคุณ
 • ตู้จดหมายร่าง เก็บจดหมาย ที่คุณเขียนและสั่งเก็บไว้ โดยยังไม่ได้ส่งออกไป
 • ตู้จดหมายออก เก็บจดหมาย ที่คุณได้สั่งให้บันทึกไว้ ก่อนที่จะส่งจดหมายออกไป
 • ตู้ขยะ เก็บจดหมาย ที่คุณสั่งลบจากตู้จดหมายอื่น ๆ
 • เนื่องจากตู้จดหมายทั้ง 4 ตู้นี้ เป็นตู้จดหมายมาตรฐานของระบบ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบตู้จดหมายเหล่านี้ออกไปได้ แต่คุณสามารถสร้างตู้จดหมาย ขึ้นมาได้เอง และสามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อตู้จดหมายของคุณได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "การจัดการตู้จดหมาย"
  จดหมายที่คุณยังไม่ได้เปิดอ่าน จะปรากฎเครื่องหมาย อยู่ข้างหน้า และจะหายไป เมื่อคุณเปิดอ่านจดหมายฉบับนั้นแล้ว
  หากจดหมายฉบับใดมีไฟล์แนบมาด้วย จะมีเครื่องหมาย ปรากฏอยู่ข้างหน้าจดหมายฉบับนั้นด้วย
  เปิดอ่านจดหมาย: คุณสามารถเปิดอ่านจดหมายได้โดย คลิ้กที่ชื่อผู้ส่ง, วันที่ หรือหัวข้อ ของจดหมายฉบับที่คุณต้องการ
  เช็กจดหมายใหม่: เมื่อคุณต้องการทราบว่า มีจดหมายใหม่มาถึงคุณหรือไม่ ให้คุณคลิ้กที่เมนู "เช็กจดหมายใหม่"
  การลบจดหมาย: ให้คุณคลิ้กกาเครื่องหมายถูกในกล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หน้าจดหมายที่ต้องการลบ หลังจากนั้น ให้คลิ้กที่ปุ่ม "ลบจดหมายที่เลือก" ถ้าตู้จดหมายปัจจุบันไม่ใช่ตู้ขยะ จดหมายที่คุณลบ จะถูกย้ายไปเก็บยังตู้ขยะ เป็นการชั่วคราว และจะถูกทำลาย หลังจากคุณลบไปแล้ว 1 วัน (คุณสามารถแก้ไขเวลาที่เก็บจดหมายไว้ในตู้ขยะได้ ในหน้า "การแสดงผล") แต่ถ้าตู้ปัจจุบันเป็นตู้ขยะ ปุ่มคำสั่งจะเปลี่ยนเป็น "ทำลายจดหมาย" และจดหมายที่คุณเลือกจะถูกทำลายทันที เมื่อคุณกดที่ปุ่มคำสั่งนี้
  หมายเหตุ: โปรดระมัดระวังในการ "ทำลายจดหมาย" จากตู้ขยะ เนื่องจากเมื่อคุณสั่ง "ทำลายจดหมาย" แล้วจะไม่สามารถกู้จดหมายเหล่านั้น คืนกลับมาได้อีก
  การย้ายจดหมาย: คุณสามารถย้ายจดหมาย ไปยังตู้จดหมายอื่น ๆ ได้ โดยคลิ้กกาเครื่องหมายถูก ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หน้าจดหมายที่ต้องการจะย้าย จากนั้นเลือกตู้จดหมายปลายทาง และคลิกที่ปุ่ม "ย้ายจดหมายที่เลือกไป"
  การจัดเรียงจดหมาย: โดยปกติ จดหมายจะถูกเรียงตามวันที่ ที่ได้รับจดหมาย (สังเกตได้จากคอลัมน์ "วันที่" จะมีสีต่างจากคอลัมน์อื่น) คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงจดหมายได้ โดยคลิ้กที่หัวคอลัมน์ ที่คุณต้องการให้จัดเรียง เช่น ถ้าคุณต้องการให้จัดเรียง ตามขนาดของจดหมาย ก็ให้คุณคลิ้กที่คอลัมน์ "ขนาด" เป็นต้น
  จำนวนจดหมายต่อหน้า: คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนจดหมาย ที่แสดงต่อหนึ่งหน้า ได้ที่หน้า "การแสดงผล"

  การจัดการตู้จดหมาย
  ในหน้า "ตู้จดหมายทั้งหมด" จะแสดงตู้จดหมายทั้งหมดที่คุณมีอยู่ พร้อมกับรายละเอียดต่าง ๆ ของตู้จดหมาย แต่ละตู้ เช่น จำนวนจดหมายในตู้, ขนาดรวมของจดหมายทั้งหมดในตู้ เป็นต้น ซึ่งตู้จดหมายเริ่มแรกที่ทางไทยเมล์ มีไว้ให้คุณแล้วมีอยู่ 4 ตู้ คือ ตู้จดหมายเข้า, ตู้จดหมายออก, ตู้จดหมายร่าง และตู้ขยะ ซึ่งตู้จดหมายทั้ง 4 ตู้นี้คุณไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก เนื่องจากเป็นตู้ที่ระบบไทยเมล์จำเป็นต้องใช้
  อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างตู้จดหมายขึ้นมาได้เอง ซึ่งตู้จดหมายที่คุณสร้างขึ้นมาเองนี้ คุณสามารถจัดการใด ๆ ก็ได้ แต่วิธีการจัดการกับตู้จดหมาย ที่คุณสร้างขึ้นมานั้น คุณต้องเข้าไปที่หน้า "ตู้จดหมายทั้งหมด" เสียก่อน
  การสร้างตู้จดหมาย: กรอกชื่อตู้จดหมายที่คุณต้องการสร้าง ลงในช่องด้านหน้าปุ่ม "สร้างตู้จดหมายใหม่" จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม "สร้างตู้จดหมายใหม่"
  การเปลี่ยนชื่อตู้จดหมาย: คลิ้กเลือกทึ่ปุ่มหน้าตู้จดหมาย ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นกรอกชื่อตู้จดหมายใหม่ ที่คุณต้องการลงในช่องด้านหน้าปุ่ม "เปลี่ยนชื่อ" จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม "เปลี่ยนชื่อ"
  การลบตู้จดหมาย: คลิ้กเลือกทึ่ปุ่มหน้าตู้จดหมาย ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม "ลบตู้จดหมายที่เลือก"
  หมายเหตุ:
 • คุณไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อตู้จดหมายมาตรฐาน ทั้ง 4 ตู้ของไทยเมล์ได้
 • คุณไม่สามารถลบตู้จดหมาย ที่ยังมีจดหมายอยู่ภายในได้

 • การอ่านจดหมาย
  เมื่อคุณอยู่ในหน้าตู้จดหมายใด ๆ ก็ตาม จะมีลิสต์รายชื่อจดหมาย ที่อยู่ในตู้จดหมายนั้นแสดงอยู่ คุณสามารถคลิ้กที่ ชื่อผู้ส่ง, วันที่ หรือ หัวเรื่อง ของจดหมายฉบับที่คุณต้องการ เพื่ออ่านจดหมายฉบับนั้นได้ หลังจากนั้น คุณจะพบกับหน้าอ่านจดหมาย ซึ่งมีเมนูคำสั่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  ตอบกลับ: เป็นคำสั่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกคุณ ให้สามารถตอบจดหมาย กลับไปยังผู้ส่งได้โดยง่าย เมื่อคุณคลิ้กที่คำสั่งนี้ ระบบจะนำคุณไปยังหน้า "เขียนจดหมาย" พร้อมทั้ง ใส่อีเมล์แอดเดรส ของผู้ส่งจดหมายไว้ในช่อง "ถึง:" ให้, เอาหัวเรื่องของจดหมายมาใส่ไว้ในช่อง "เรื่อง:" ให้ และนำเอาตัวจดหมายเก่า มาใส่ไว้ในช่องตัวจดหมายใหม่ของคุณให้ด้วย
  ตอบกลับทั้งหมด: เหมือนกันกับคำสั่ง "ตอบกลับ" ทุกประการ เว้นแต่ว่าคำสั่งนี้ จะนำเอาอีเมล์แอดเดรส ของผู้รับจดหมายทั้งหมด (ยกเว้นอีเมล์แอดเดรสของคุณ) มาใส่ไว้ในช่อง "สำเนา" ด้วย
  หมายเหตุ: หากคุณใช้คำสั่ง "ตอบกลับ" หรือ "ตอบกลับทั้งหมด" กับจดหมายที่มีไฟล์แนบมาด้วย ไฟล์ที่แนบมากับจดหมาย จะไม่ถูกส่งไปกับจดหมาย ที่คุณเขียนตอบกลับไป
  ส่งต่อ: เป็นคำสั่งที่ช่วยให้คุณ ส่งจดหมายที่กำลังอ่านอยู่ ไปให้คนอื่นได้โดยง่าย คำสั่งนี้จะคล้าย ๆ กับคำสั่ง "ตอบกลับ" เว้นแต่ว่า คำสั่งนี้จะไม่เติมข้อมูลในช่อง "ถึง:" ให้คุณ และไฟล์ที่แนบมากับจดหมาย ก็จะถูกส่งไปด้วย
  ส่งต่อเป็นไฟล์แนบ: คล้ายกับคำสั่ง "ส่งต่อ" เว้นแต่ว่า คำสั่งนี้จะแนบจดหมาย ฉบับที่คุณต้องการส่งต่อ ไปกับจดหมายใหม่ที่คุณเขียนขึ้นแทน
  ลบจดหมาย: เป็นคำสั่งที่ใช้ลบจดหมาย ฉบับที่คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ โดยจดหมายที่คุณลบ จะยังไม่ถูกลบออกไปจริง ๆ แต่จะถูกย้ายไปเก็บไว้ ในตู้ขยะเป็นการชั่วคราว
  หมายเหตุ: ถ้าตู้ปัจจุบันเป็น "ตู้ขยะ" คำสั่งนี้จะเปลี่ยนเป็นคำสั่ง "ทำลายจดหมาย" และเมื่อคุณใช้คำสั่งทำลายจดหมายแล้ว จดหมายฉบับนั้น จะถูกลบออกจากระบบทันที และไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้
  ย้อนกลับ: คำสั่งนี้ จะพาคุณย้อนกลับไป ยังหน้าแสดงรายการจดหมาย ของตู้จดหมายปัจจุบัน
  ดูหัวจดหมายทั้งหมด: คำสั่งนี้ ใช้เพื่อให้ระบบแสดงส่วนหัวทั้งหมด ของจดหมายให้คุณทราบ
  ฉบับก่อน: เรียกใช้คำสั่งนี้ เมื่อคุณต้องการอ่านจดหมายฉบับก่อนหน้านี้
  ฉบับถัดไป: เรียกใช้คำสั่งนี้ เมื่อคุณต้องการอ่านจดหมายฉบับต่อไป

  การเขียนและส่งจดหมาย
  ในหน้า "เขียนจดหมาย" แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ได้แก่
  ตัวอย่างจดหมาย: เป็นส่วนที่จะแสดงลักษณะของจดหมาย ที่คุณกำลังเขียนอยู่ ว่าเมื่อผู้รับเปิดขึ้นมาอ่านแล้ว จะมีลักษณะอย่างไร คุณสามารถดูตัวอย่างจดหมายได้ โดยคลิ้กที่ปุ่ม "ดูจดหมายก่อนส่ง"
  เขียนจดหมาย: เป็นส่วนที่คุณใช้ในการเขียนจดหมายถึงผู้รับ ซึ่งประกอบด้วย
 • จาก: จะแสดงชื่อของคุณ เพื่อให้ผู้รับทราบว่าจดหมายฉบับนี้ใครเป็นผู้ส่ง (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงตรงนี้ ได้ในหน้า "การแสดงผล")
 • ถึง: คุณต้องใส่ อีเมล์แอดเดรสที่ถูกต้อง ของผู้รับลงในช่องนี้ ถ้าคุณต้องการส่งถึงผู้รับหลายคน ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (เครื่องหมาย , ) คั่นอีเมล์แอดเดรสแต่ละอัน
 • สำเนา: ใส่ อีเมล์แอดเดรสที่ถูกต้อง ของคนที่คุณต้องการส่งสำเนา ของจดหมายฉบับนี้ไปให้ ถ้าคุณต้องการส่งสำเนาถึงผู้รับหลายคน ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (เครื่องหมาย , ) คั่นอีเมล์แอดเดรสแต่ละอัน
 • สำเนาซ่อน: เหมือนกันกับช่องสำเนา เพียงแต่ว่าอีเมล์แอดเดรส ที่คุณใส่ในช่องนี้ จะไม่แสดงให้ผู้รับเห็น
 • เรื่อง: ใส่หัวเรื่องของจดหมายของคุณ เพื่อให้ผู้รับทราบคร่าว ๆ ได้ว่า จดหมายของคุณมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
 • คุณสามารถคลิ้กกาเครื่องหมายถูก ลงในกล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หน้า "บันทึกจดหมายฉบับนี้ ลงในตู้จดหมายออกด้วย" เพื่อให้ระบบ จัดเก็บจดหมายที่คุณส่งออกไปนี้ ไว้ใน "ตู้จดหมายออก" ด้วย
 • ด้านล่าง คุณจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่สำหรับให้คุณเขียนข้อความของจดหมายลงไป
 • ส่งจดหมาย คลิ้กที่ปุ่มนี้ เมื่อคุณต้องการส่งจดหมาย ไปยังผู้รับตามที่คุณระบุไว้ ซึ่งคุณควรตรวจสอบความถูกต้อง ของอีเมล์แอดเดรสของผู้รับให้ดีเสียก่อน ที่จะกดปุ่มนี้
 • ดูจดหมายก่อนส่ง คลิ้กที่ปุ่มนี้ เพื่อดูตัวอย่างจดหมายที่คุณเขียน ซึ่งจะแสดงอยู่ในกรอบตัวอย่างจดหมายด้านบน
 • เก็บจดหมายร่าง คลิ้กที่ปุ่มนี้ เพื่อเก็บจดหมายไว้ใน "ตู้จดหมายร่าง" ซึ่งคุณสามารถ นำออกมาเขียนต่อได้ในภายหลัง
 • แนบไฟล์ _ ไฟล์ คลิ้กที่ปุ่มนี้ เพื่อแนบไฟล์ไปกับจดหมาย อ่านรายละเอียดได้ที่ "การแนบไฟล์ไปกับจดหมาย"
 • หมายเหตุ: คุณสามารถคลิ้กที่คำว่า ถึง:, สำเนา: หรือ สำเนาซ่อน: เพื่อเรียกใช้งานสมุดบันทึกที่อยู่ของคุณได้ สมุดบันทึกที่อยู่ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณ สามารถเลือกอีเมล์แอดเดรส ใส่ลงไปในช่องใด ๆ ก็ได้โดยง่าย

  การแนบไฟล์ไปกับจดหมาย
  เมื่อคุณต้องการแนบไฟล์ไปกับจดหมาย ให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • ขั้นตอนที่ 1 ถ้าคุณยังอยู่ในหน้า "เขียนจดหมาย" ให้คุณคลิ้กที่ปุ่ม "แนบไฟล์ _ ไฟล์" เพื่อไปยังหน้า "แนบไฟล์"
 • ขั้นตอนที่ 2 ในหน้า "แนบไฟล์" คลิ้กที่ปุ่ม "Browse..." เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากฮาร์ดดิสก์ของคุณ
 • ขั้นตอนที่ 3 คลิ้กที่ปุ่ม "เพิ่มไฟล์แนบ" คุณจะเห็นชื่อไฟล์ที่คุณเลือกปรากฏอยู่ในรายชื่อไฟล์แนบ (ขั้นตอนนี้อาจกินเวลานาน ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ที่คุณแนบ และความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ)
 • ขั้นตอนที่ 4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มไฟล์แนบอื่น ๆ เท่าที่คุณต้องการ แต่ขนาดของไฟล์แนบ ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 1.0 MB
 • ขั้นตอนที่ 5 คลิ้กที่ปุ่ม "เขียนจดหมายต่อ" เพื่อกลับไปยังหน้า "เขียนจดหมาย" เพื่อแก้ไขจดหมายของคุณ หรือ คลิ้กที่ปุ่ม "เก็บบันทึกจดหมาย" เพื่อเก็บจดหมายฉบับนี้เอาไว้ใน "ตู้จดหมายร่าง" ก่อน หรือ คลิ้กที่ปุ่ม "ส่งจดหมาย" เพื่อส่งจดหมายฉบับนั้นไปยังผู้รับทันที
 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ ออกจากรายการไฟล์แนบได้โดย
  1. คลิ้กกาเครื่องหมายถูก ที่กล่องเล็ก ๆ หน้าชื่อไฟล์ที่คุณต้องการเอาออก
  2. คลิ้กที่ปุ่ม "ลบไฟล์แนบที่เลือก" หลังจากนั้น คุณจะเห็นชื่อไฟล์ที่คุณเลือกเอาไว้หายไป
  ไทยเมล์ ฟรีอีเมล์ สำหรับคนไทยวันนี้ ช่วยเหลือ หน้าความช่วยเหลือหลัก
  ไทยเมล์โฮม > เกี่ยวกับไทยเมล์
  2000 ARiP, All Rights Reserved. Legal & Privacy Notices. This site powered by IBM Servers and protected by Leonics